സൂറത്തുൽ അലഖ്‌ മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാരായണം കേട്ടു നോക്കൂ Surah Al Alaq Ahmed Saud Beautiful recitation

21 Jan 2018TechMimbar

3:56


Bagikan ke